Jaunumi

1.MAIJA STAFETES

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām skrējienam pilsētas ielās „1.maija stafetes” izglītojamiem:
3.vieta -  Vladislavam Ņikiforovam 8.b kl., Markam Rozenbergam 9.a kl., Maksimsm Semjonovam 9.a kl.,    

                Edgaram Vorobjovam 9.a kl., Gļebam Čerkašinam 9.b kl., Veniamīnam Gerasimčikam 8.kl.,
                Dmitrijam Romanovam 8.b kl., Danielam Burnašovam 9.akl., Viktorijai Ružai 12.a kl.

2.vieta - Jekaterinai Mlekhinai 12.kl., Jeļizavetai Glušņovai 12.kl., Jūlijai Gutovai 10.kl.,

               Annai-Marijai Mališkinai  10.m .kl., Alīnai Kazakovai 10.kl., Tatjanai Novikovai 12.kl., 

               Viktorijai Gedrovičai 10.m kl., Annai Daukulei  8.b kl.


1.vieta - Sabīnei Adamovičai 8.a kl., Anastasijai Makarovai  8.a kl., Veronikai Potapovai 8.a kl.,

               Olgai Maslošai 8.b kl., Valērijai-Lilitai Petriševai 8.a kl., Irinai Sadovskai 9.b kl., 

               Evelīnai Koroboškinai 8.b kl.


3.vieta - Jekaterinai Sretenskai 6.b  kl., Karinai Kostenko 5.b kl., Veronikai Čerņavkai  5.c kl.,

               Anastasijai Sļotovai 5.c kl.


3.vieta – Edgaram Dukaļskim 7.b kl., Maksimam Kuzmenko 7.b kl., Maksimam Ņikitinam 7.b kl.,

               Ņikitam Skorbenko 7.b kl., Kimam Čerkašinam 7.a kl., Ņikitam Ruseckim7.c kl., 

               Markam Sutikam 7.c kl., Nikam Kordjukovam 7.kl.


3.vieta –  Arturam Gorņikam 5 .kl., Artūram Saukam 5.a kl., Ruslanam Balahovcevam 5.b kl., 

                Ivanam Kuzņecovam 5.b c kl.

 

Paldies sporta skolotajiem P. Rumjancevam, I.Novikovai.cveti

 

MĀTES DIENA

image

Cik pasaulē māmiņas skaistas ir daudzas
Ar sirsnīgu skatienu, saulainu smaidu-
Par skaistāko savējo katrs mēs saucam
Kas ceļā mūs pavada, mājās mūs gaida
Cik reti mēs māmiņām dāvājam ziedus
Cik bieži mēs māmiņām nodarām gauži,
Bet māmiņas labās it visu prot piedot
Vien sirmāks kāds pavedien deniņos aužas...
To maigumu jūtot ,ko bērnībā guvām
Mēs lielāki augsim un gudrāki kļūsim -
Vien nebēdā ,māmiņ, ka vecums nāk tuvāk
Tu mūžam man pati visskaistākā būsi!

APSVEIKUMS SVĒTKOS

IZM Apsveikums svetkos

Latvijas 40.skolēnu zinātniska konference

Skolas administrācija pateicas  par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konferencē izglītojamiem:
2.pakāpe  psiholoģijas sekcijā – 
Polīnai Lovkovai 11.m kl., Jeļizavetai Bļinovai 11.m kl.

Paldies psiholoģei Reģīnai Baltušītei par izglītojamo sagatavošanu Latvijas skolēnu 40.zinātniski pētniecisko darbu konferecei.

buket2

TSI ROBOTIKAS TURNĪRS

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām Transporta un sakaru institūta organizētajās Lego robotu sacensībās  izglītojamiem: 

Trīs 1.vietas  - Viktorijai Smetskajai 11.m kl.,
Trīs 1.vietas  - Ņikitam Kikiņovam  10.m kl.,

2.vieta  - Ņikitam Čeremisinam 4.b kl., Iļjam Spirtam 7.c kl.,

Par dalību sacensībās - Markam Sutikam 7.c kl., Ijam Spirtam 7.c kl.

buket

PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

Jelgavas 5.vidusskolas pārbaudes darbu grafiks (pdf)

pd

ZEMGALES REĢIONĀLĀ SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU 7. KONFERENCE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7.konferencē izglītojamiem:

1.vieta  psiholoģijas sekcijā – 
Polīnai Lovkovai 11.m kl., Jeļizavetai Bļinovai 11.m kl.

2.vieta  informātikas sekcijā – 
Viktorijai Smetskajai 11.m kl., Ņikitam Kikiņovam 11.m kl.

Paldies  pedagogiem Regīnai Baltušītei, Aleksandram Smirnovam par izglītojamo sagatavošanu Zemgales reģionālai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7.konferencei. 

buket2

SKOLĒNS EKSPERIMENTĒ

Skolas administrācija pateicas par  piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas konkursā „Skolēns eksperimentē”:
2.vieta –  Demjanam Smirnovam 2.a kl.,
               Volodaram Smirnovam 5.b kl.,
               Jeļizavetai Belozubai 5.b kl.,
3.vieta - Artemijam Gerasimjonokam 2.a kl..

Paldies skolotājiem Inai Gerajevskai, Tatjanai Barinovai par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas konkursam „Skolēns eksperimentē”.

cveti

STARPTAUTISKAIS OLYMPIC ONLINE KONKURSS „OLIMPIS-2015”

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām starptautiskajā Olympic Online konkursā  ”Olimpis-2015”  izglītojamiem:
 
2.pakāpe - Sergejam Škļarikam 9.kl. (angļu valoda);
2.pakāpe - Anastasijai Sļotovai 5.c kl.(angļu valoda);
3.pakāpe - Annai Bērziņai 3.kl. (krievu valoda un literatūra);
3.pakāpe - Danielam Zandersonam 5.kl. (informātika, matemātika);
3.pakāpe - Artūram Vanagam 5.kl. (matemātika);
3.pakāpe - Timuram Parinovam 5.kl. (informātika);
3.pakāpe - Anastasijai Sļotovai 5.c kl.(informātika,  matemātika).

buket2

ROBOTIKAS KONKURSS (SIGULDA)

Skolas administrācija pateicas 9.b klases skolniekam Vladislavam Barkovskim par piedalīšanos un iegūto 3.vietu Latvijas skolēnu LEGO robotikas konkursā.

Paldies interešu izglītības skolotājam Josifam Spirtam  par izglītojamo sagatavošanu robotikas konkursiem.

buket

JELGAVAS PILSĒTAS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ (2.KL)

Skolas administrācija pateicas 2.a klases skolniecei Amālijai Čihiržinai par piedalīšanos un iegūto  2.vietu Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādē.

Paldies skolotājai   Inai Gerajevskai par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādei.

cveti

RAITI RITI VALODIŅA

Skolas administrācija pateicas par  piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām Jelgavas pilsētas daiļlasītāju konkursā „Raiti riti valodiņa” izglītojamiem:
1.vieta – Marijai Švackai 5.a kl.,
              Dmitrijam Komašilo 5.a kl.,
              Vladislavam Ņikiforovam 8.b kl.,
2.vieta – Valērijai Kovaļovai 2.a kl.,    
              Dmitrijam Romanovam 8.b kl.,
              Valērijai Ivanovskai 9.b kl., 
              Arīnai Grigorjevai 11.m kl.,
3.vieta – Karolīnai Auziņai 2.a kl., 
              Armandam Pugačam 6.a kl.

buket2

FIRST LEGO LEAGUE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem „First Lego League” Trash Trek 2015/2016 turnīra robotu spēlēs:

2.vieta -  Junioru komandai   - Markam Sutikam 7.c .kl., Iļjam Spirtam 7.c kl.,
Marijai Švackai 5.a kl., Ņikitam Čeremisinam 4.b .kl., Vladislavam Mihailovam 4.b kl., Dmitrijam Komašilo 5.a kl. Mišelei Drozdovai 5.a kl., Daniilam Gladkih 4.a kl.;

Labākie - Roboprog komandai – Danielam Ribalko 6.a kl., Kristinei Folomejevai 6.a kl., Demidam Kaidalovam 7.b kl., Arinai Smirnovai 7.c kl., Valērijai Gustei 7.c kl., Daņilam Šakurovam 8.a.kl., Vladislavam  Barkovskim 9.b.kl., Diānai Bobriševai-Gončarukai 9.b kl., Daņilam Koteļņikovam 9.b kl.

Paldies skolotājam  Aleksandram Smirnovam un interešu izglītības skolotājam Josifam Spirtam  par izglītojamo sagatavošanu robotikas konkursiem.

buket

JELGAVAS PILSĒTAS ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas  Ķīmijas olimpiādē par labiem rezultātiem  Anastasiju Vasiļjevu 12.a kl.

Paldies skolotājai  Tatjanai Beinarovičai  par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas ķīmijas olimpiādei.

cveti

JELGAVAS PILSĒTAS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas Matemātikas olimpiādē:
1.vieta -   Marijai Švackai 5.a kl., Ksenijai Ameļčonokai 7.b kl.;
2.vieta -   Dmitrijam Komašilo  5.a kl., Volodaram Smirnovam 5.b kl.,
Jurijam Zinovjevam 6.b kl., Daniilam Nikolajevam 6.a kl.;

3.vieta –  Artjomam Dovgalim 7.b kl..

Atzinība -  Sofijai Arhipenko 5.a kl., Artūram Vanagam 5.c kl.,
Danielam Ribalko 6.a kl., Maksimam Smirnovam 6.c kl.,
Darjai Stebnovskai 7.b kl..

Paldies skolotājiem  Inai Gerajevskai, Aelitai Abušajevai, Ludmilai Sokolovai, Jeļenai Golmeisterei, Aleksandram Smirnovam – par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādei.

buket2

ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos izglītojamiem Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē:

Atzinības raksts -  Veronikai Sergunai 7.a kl.,  
Atzinības raksts  - Valērijai Gustei 7.c kl.

Paldies skolotājai Inesai Tatjanai Barinovai par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē.

buket

JELGAVAS PILSĒTAS SKOLĒNU SKATUVES RUNAS UN MAZO FORMU UZVEDUMU KONKURSS 1.KĀRTA

Skolas administrācija pateicas   par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā:
1.vieta – Valērijai Ivanovskai 9.b kl.,
2.vieta – Valērijai Gerasimovai 4.a kl.

Paldies pedagogiem Inesai Rikovskai, Ingunai Lībietei, Lūcijai Leskavniecei, Raisai Andžānei par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtai.

cveti

STARTS BIZNESĀ

Skolas administrācija pateicas  par piedalīšanos un iegūto godalgoto nomināciju „Inovatīvs produkts” reģionālajā mācību uzņēmumu gadatirgū Jelgavas pilsētā "Starts biznesā" izglītojamiem:
Valērijai Petriščevai 8.a kl.,
Olgai Maslošai 8.b kl.
Martinam Levuškanam 8.b kl.,

Paldies pedagogam  karjeras konsultantam Veronikai Šilo izglītojamo sagatavošanu!

buket2

FIZIKAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas  par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām pilsētas fizikas olimpiādē  izglītojamiem:
 2.vieta – Ņikitam Kikiņovam 11.m kl.;

Par labiem rezultātiem -         

Aleksandram Barkovskim 9.b kl.,
 Robertam Kukšam 10.m kl.,
 Viktorijai Smetskajai 11.m kl.,
 Anastasijai Vasiļjevai 12.a kl.,  

 

 Paldies skolotājam Sergejam Ovčiņņikovam par izglītojamo sagatavošanu!

buket

 

DROŠI UN RADOŠI INFORMĀCIJAS PASAULĒ

Skolas administrācija pateicas   par piedalīšanos un iegūto  godalgoto vietu pilsētas konkursā „Droši un radoši informācijas pasaulē”  izglītojamiem:
 „Mērķtiecīgākā komanda” – Liānai Prokofjevai 3.a kl., Veronikai-Sofijai Viļumai 3.a kl., Jekaterinai Pisarenko 6.b kl.,  Veronikai Ružai 3.b kl., Viktorijai Jefimovai 3.b kl.

 Paldies skolotājai  Gaļinai Verškovai  par izglītojamo sagatavošanu!

cveti

Back to top