Jaunumi

17.11.2015.

17novembris

Interaktīva klases stunda

1.kl.- 1.stunda (aktu zālē)

2.kl.- 2.stunda (aktu zālē)

3.kl.- 3.stunda (aktu zālē)

4.kl. - 4.stunda (Svinīga klases stunda)

Svinīgs koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

5.-7. kl. – 5.stundā (aktu zālē)

8.-12.kl. – 7.stundā (aktu zālē)

JAUNIE LĪDERI

Jaunie lideri

TEHNISKĀS JAUNRADES DIENA – 28.10.2015.

jaunradesDiena2015

Tehniskas jaunrades dienas programmas:

1. -7.klase

8. – 12.klase

SKOLAS TIRDZIŅŠ - 15.10.2015.

biznes2

SKOLOTĀJU DIENA

skolotajuD

PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPA

Jelgavas 5.vidusskolas pagarinātās dienas grupas noteikumi

pagdiena

FOTOGRĀFIJA VISIEM

5vsk 1

SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS GRAFIKS

grafiks

VIBROROBOTU TURNĪRS

roboturnirs

1.09.2015.

1sept

ZINĪ BUMS 2015

Afisa Zinibums 2015

SKOLU REITINGS 2015

Latvijas skolu reitings 2015

Mēs esam devītie! Pateicamies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu!

skolu reitings

GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!

Ja esi aktīvs, radošs un tev patīk gūt jaunas zināšanas un prasmes, nāc mācīties Jelgavas 5.vidusskolā!

Stājoties 7. – 9.klasē tev ir iespēja izvelēties vienu no papildus izglītības programmām:

 • Biznesa pamati – tev būs iespēja iepazīties ar biznesa pamatiem, piedalīties biznesa forumos, kā arī izveidot mācību uzņēmumu u.c.

 • Programmēšanas pamati – tu vārēsi iegūt zināšanas par programmēšanas valodām un to pielietojumu, patstāvīgi izstrādāt datorprogrammu, spēli, kā arī izveidot un ieprogrammēt mehānisko ierīci u.c.
  ...

 Ja vēlies iegūt vispārējo vidējo izglītību, vari izvelēties vienu no mācību programmām (papildinformācija skolas mājas lapā www.5vsk.jelgava.lv):

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (vairāk matemātikas, fizikas, ķīmijas, tehniskā grafika vai programmēšana...);

 •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;

 •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (ar otro svešvalodu - vācu).
  ....

Lasīt vairāk

Izglītības programmas

logo 5vsk2

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ

Jelgavas 5.vidusskolā sākas skolēnu uzņemšana 10.klasē

Dokumentu iesniegšanai 10.klasē līdzi jāņem:

 • Apliecība par pamatizglītības ieguvi (jāiesniedz kopija);

 • Sekmju izraksts (jāiesniedz kopija);

 • Centralizētā latviešu valodas eksāmena sertifikāts (jāiesniedz kopija);

 • Pase (dzimšanas apliecība – gadījumā ja nav pases).

Dokumentu pieņemšana

Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā no plkst. 9.00  līdz 16.00

Uzņemšana 10.klasē no 15.06.2015.līdz 19.06.2015.    

 
Back to top