Jaunumi

PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

Jelgavas 5.vidusskolas pārbaudes darbu grafiks (pdf)

pd

ZEMGALES REĢIONĀLĀ SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU 7. KONFERENCE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7.konferencē izglītojamiem:

1.vieta  psiholoģijas sekcijā – 
Polīnai Lovkovai 11.m kl., Jeļizavetai Bļinovai 11.m kl.

2.vieta  informātikas sekcijā – 
Viktorijai Smetskajai 11.m kl., Ņikitam Kikiņovam 11.m kl.

Paldies  pedagogiem Regīnai Baltušītei, Aleksandram Smirnovam par izglītojamo sagatavošanu Zemgales reģionālai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7.konferencei. 

buket2

SKOLĒNS EKSPERIMENTĒ

Skolas administrācija pateicas par  piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas konkursā „Skolēns eksperimentē”:
2.vieta –  Demjanam Smirnovam 2.a kl.,
               Volodaram Smirnovam 5.b kl.,
               Jeļizavetai Belozubai 5.b kl.,
3.vieta - Artemijam Gerasimjonokam 2.a kl..

Paldies skolotājiem Inai Gerajevskai, Tatjanai Barinovai par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas konkursam „Skolēns eksperimentē”.

cveti

STARPTAUTISKAIS OLYMPIC ONLINE KONKURSS „OLIMPIS-2015”

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām starptautiskajā Olympic Online konkursā  ”Olimpis-2015”  izglītojamiem:
 
2.pakāpe - Sergejam Škļarikam 9.kl. (angļu valoda);
2.pakāpe - Anastasijai Sļotovai 5.c kl.(angļu valoda);
3.pakāpe - Annai Bērziņai 3.kl. (krievu valoda un literatūra);
3.pakāpe - Danielam Zandersonam 5.kl. (informātika, matemātika);
3.pakāpe - Artūram Vanagam 5.kl. (matemātika);
3.pakāpe - Timuram Parinovam 5.kl. (informātika);
3.pakāpe - Anastasijai Sļotovai 5.c kl.(informātika,  matemātika).

buket2

ROBOTIKAS KONKURSS (SIGULDA)

Skolas administrācija pateicas 9.b klases skolniekam Vladislavam Barkovskim par piedalīšanos un iegūto 3.vietu Latvijas skolēnu LEGO robotikas konkursā.

Paldies interešu izglītības skolotājam Josifam Spirtam  par izglītojamo sagatavošanu robotikas konkursiem.

buket

JELGAVAS PILSĒTAS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ (2.KL)

Skolas administrācija pateicas 2.a klases skolniecei Amālijai Čihiržinai par piedalīšanos un iegūto  2.vietu Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādē.

Paldies skolotājai   Inai Gerajevskai par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādei.

cveti

RAITI RITI VALODIŅA

Skolas administrācija pateicas par  piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām Jelgavas pilsētas daiļlasītāju konkursā „Raiti riti valodiņa” izglītojamiem:
1.vieta – Marijai Švackai 5.a kl.,
              Dmitrijam Komašilo 5.a kl.,
              Vladislavam Ņikiforovam 8.b kl.,
2.vieta – Valērijai Kovaļovai 2.a kl.,    
              Dmitrijam Romanovam 8.b kl.,
              Valērijai Ivanovskai 9.b kl., 
              Arīnai Grigorjevai 11.m kl.,
3.vieta – Karolīnai Auziņai 2.a kl., 
              Armandam Pugačam 6.a kl.

buket2

FIRST LEGO LEAGUE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem „First Lego League” Trash Trek 2015/2016 turnīra robotu spēlēs:

2.vieta -  Junioru komandai   - Markam Sutikam 7.c .kl., Iļjam Spirtam 7.c kl.,
Marijai Švackai 5.a kl., Ņikitam Čeremisinam 4.b .kl., Vladislavam Mihailovam 4.b kl., Dmitrijam Komašilo 5.a kl. Mišelei Drozdovai 5.a kl., Daniilam Gladkih 4.a kl.;

Labākie - Roboprog komandai – Danielam Ribalko 6.a kl., Kristinei Folomejevai 6.a kl., Demidam Kaidalovam 7.b kl., Arinai Smirnovai 7.c kl., Valērijai Gustei 7.c kl., Daņilam Šakurovam 8.a.kl., Vladislavam  Barkovskim 9.b.kl., Diānai Bobriševai-Gončarukai 9.b kl., Daņilam Koteļņikovam 9.b kl.

Paldies skolotājam  Aleksandram Smirnovam un interešu izglītības skolotājam Josifam Spirtam  par izglītojamo sagatavošanu robotikas konkursiem.

buket

JELGAVAS PILSĒTAS ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas  Ķīmijas olimpiādē par labiem rezultātiem  Anastasiju Vasiļjevu 12.a kl.

Paldies skolotājai  Tatjanai Beinarovičai  par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas ķīmijas olimpiādei.

cveti

JELGAVAS PILSĒTAS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas Matemātikas olimpiādē:
1.vieta -   Marijai Švackai 5.a kl., Ksenijai Ameļčonokai 7.b kl.;
2.vieta -   Dmitrijam Komašilo  5.a kl., Volodaram Smirnovam 5.b kl.,
Jurijam Zinovjevam 6.b kl., Daniilam Nikolajevam 6.a kl.;

3.vieta –  Artjomam Dovgalim 7.b kl..

Atzinība -  Sofijai Arhipenko 5.a kl., Artūram Vanagam 5.c kl.,
Danielam Ribalko 6.a kl., Maksimam Smirnovam 6.c kl.,
Darjai Stebnovskai 7.b kl..

Paldies skolotājiem  Inai Gerajevskai, Aelitai Abušajevai, Ludmilai Sokolovai, Jeļenai Golmeisterei, Aleksandram Smirnovam – par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādei.

buket2

ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas par piedalīšanos izglītojamiem Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē:

Atzinības raksts -  Veronikai Sergunai 7.a kl.,  
Atzinības raksts  - Valērijai Gustei 7.c kl.

Paldies skolotājai Inesai Tatjanai Barinovai par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē.

buket

JELGAVAS PILSĒTAS SKOLĒNU SKATUVES RUNAS UN MAZO FORMU UZVEDUMU KONKURSS 1.KĀRTA

Skolas administrācija pateicas   par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām izglītojamiem Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā:
1.vieta – Valērijai Ivanovskai 9.b kl.,
2.vieta – Valērijai Gerasimovai 4.a kl.

Paldies pedagogiem Inesai Rikovskai, Ingunai Lībietei, Lūcijai Leskavniecei, Raisai Andžānei par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtai.

cveti

STARTS BIZNESĀ

Skolas administrācija pateicas  par piedalīšanos un iegūto godalgoto nomināciju „Inovatīvs produkts” reģionālajā mācību uzņēmumu gadatirgū Jelgavas pilsētā "Starts biznesā" izglītojamiem:
Valērijai Petriščevai 8.a kl.,
Olgai Maslošai 8.b kl.
Martinam Levuškanam 8.b kl.,

Paldies pedagogam  karjeras konsultantam Veronikai Šilo izglītojamo sagatavošanu!

buket2

FIZIKAS OLIMPIĀDE

Skolas administrācija pateicas  par piedalīšanos un iegūtajām godalgotām vietām pilsētas fizikas olimpiādē  izglītojamiem:
 2.vieta – Ņikitam Kikiņovam 11.m kl.;

Par labiem rezultātiem -         

Aleksandram Barkovskim 9.b kl.,
 Robertam Kukšam 10.m kl.,
 Viktorijai Smetskajai 11.m kl.,
 Anastasijai Vasiļjevai 12.a kl.,  

 

 Paldies skolotājam Sergejam Ovčiņņikovam par izglītojamo sagatavošanu!

buket

 

DROŠI UN RADOŠI INFORMĀCIJAS PASAULĒ

Skolas administrācija pateicas   par piedalīšanos un iegūto  godalgoto vietu pilsētas konkursā „Droši un radoši informācijas pasaulē”  izglītojamiem:
 „Mērķtiecīgākā komanda” – Liānai Prokofjevai 3.a kl., Veronikai-Sofijai Viļumai 3.a kl., Jekaterinai Pisarenko 6.b kl.,  Veronikai Ružai 3.b kl., Viktorijai Jefimovai 3.b kl.

 Paldies skolotājai  Gaļinai Verškovai  par izglītojamo sagatavošanu!

cveti

ZIEMASSVĒTKU ELEKTRONISKO DEKORU KONKURSS

Skolas administrācija pateicas  izglītojamiem  par piedalīšanos un iegūtajām godalgotajām vietām 11.starptautiskā  Ziemassvētku elektronisko dekoru konkursā izglītojamiem:

3.pakāpe (tautas klasē) - Daņilam Šakurovam 8.a kl.;
3.pakāpe (meistaru klasē) - Iļjam Spirtam 7.c kl.;
3.pakāpe (Coca Colas Cristmas mašīna) – Marka Sutikam 7.c kl., Iļjam Spirtam 7.c kl., Ņikitam Ruseckim 7.c kl.

Paldies skolotājiem Jeļenai Lazarevai un  Josifam Spirtam par izglītojamo sagatavošanu!

buket2

LIELĀ LEGO SPĒĻU DIENA

Skolas administrācija pateicas  izglītojamiem par piedalīšanos un iegūtajām godalgotajām vietām Salaspils 1.vidusskolas Lego pulciņa organizētajā konkursā „Lielā Lego spēļu diena” izglītojamiem:
1.vieta (disciplīnās Lego sumo, Lego līnijsekošana) Ņikitam Kikiņovam 11.m kl.,
2.vieta (disciplīnā Lego radošā konstruēšana) - Vladislavam Mihailovam 8.a kl.,
3.vieta (disciplīnā Lego līnisekošana) Viktorijai Smetsaja  11.m kl.

buket

DABASZINĀTŅU KONKURSS „B-Ķ-F”

Skolas administrācija pateicas  izglītojamiem par piedalīšanos un iegūto  godalgoto 3.vietu Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) konkursā „B-Ķ-F” izglītojamiem:
1.      Aleksandram Barkovskim 9.b kl.,
2.      Vladislavam Barkovskim 9.b kl.,
3.      Markam Rozenbergam 9.a kl.,
4.      Alisei Šitina 9.a kl.,
5.      Valērijai Ivanovskai 9.b kl..

Paldies skolotājiem L.Lagunai S. Ovčiņņikovam, O.Jegorovai par izglītojamo sagatavošanu!

cveti

Ēnu diena 2016

datumi page large

Nedēļas ēdienkarte (04.01.-08.01.2016)

SIA „FRISTAR”

Nedēļas ēdienkarte (04.01.-08.01.2016)

Jelgavas 5.vidusskola

Labu apetīti!

fristar

5.– 12. klašu audzēkņiem

1.– 4. klašu audzēkņiem

Launaga ēdienkarte

Back to top